Examiner seminars

All Examiner seminars will start at 0900 and end at 1800

Examiner seminar

28. januar 2019 09:00 - 18:00
Trafikstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S
Seminar for issue, revalidation and renewal of Examiner privileges held at Trafikstyrelsen